Disclaimer

RINT Co. Ltd. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar website. De verstrekte informatie op de website wordt actueel gehouden. Toch kan het voorkomen dat de weergegeven informatie op de website niet (meer) geheel juist is. Het staat RINT Co. Ltd. vrij om op elk moment wijzigingen door te voeren. RINT Co. Ltd. kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze website vertoonde informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan (i.p.r.) informatie, diensten en producten zonder toestemming van de directie van RINT Co. Ltd. te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen anders dan voor eigen gebruik.

RINT Co. Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct en of indirect, welke voortvloeit of enig verband houdt met het gebruik van deze site danwel de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.